svasdssvasds

เช็กเลย! ธนาคารกรุงเทพ ประกาศหยุดให้บริการ 17 สาขา

เช็กเลย! ธนาคารกรุงเทพ ประกาศหยุดให้บริการ 17 สาขา

เช็กเลย! สาขาไหนบ้าง ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งหยุดให้บริการ 17 สาขา ใน 5 จังหวัด เป็นการชั่วคราว โดยไม่แจ้งสาเหตุ

วันที่ 10 ก.ย. 2564 ธนาคารกรุงเทพแจ้งข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก Bangkok Bank ระบุว่า ธนาคารกรุงเทพ ขอหยุดให้บริการสาขาบางแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งประกาศดังกล่าวทางธนาคารไม่ได้แจ้งสาเหตุที่แน่ชัด ฃว่าหยุดให้บริการเพราะสาเหตุอะไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

17 สาขาที่หยุดให้บริการชั่วคราวใน 5 จังหวัด ดังนี้

สุราษฎร์ธานี

-สาขาเกาะเต่า

กรุงเทพมหานคร

-สาขาท่าเตียน 2

-สาขาถนนข้าวสาร

-สาขาโอเรียนเต็ล 2

-สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A

-สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม

-สาขาทีโอที แจ้งวัฒนะ

-สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

-สาขาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-สาขาอาคารออล ซีซัน เพลส

ปทุมธานี

-สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ 2

-สาขามหาวิทยาลัยรังสิต (สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 เปิดให้บริการตามปกติ)

เลย

-สาขาเทสโก้ โลตัส ด่านซ้าย

ภูเก็ต

-สาขาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการ

ตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

เช็กเลย! ธนาคารกรุงเทพ ประกาศหยุดให้บริการ 17 สาขา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด