svasdssvasds

ถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมทำอย่างไร? 7 สิ่งที่เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ ที่ต้องรู้ !

ถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมทำอย่างไร?  7 สิ่งที่เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ ที่ต้องรู้ !

ช่วงนี้คนเป็นหนี้ เป็นสินกันเยอะขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บางคนใช้หนี้ได้ บางคนไม่มีเงินจะใช้หนี้ เพราะขาดรายได้ ใครที่ถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมบ้างในช่วงนี้ คุณควรรู้ 7 สิ่งที่เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ ที่ลูกหนี้จะต้องรู้ !

โควิด-19 ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น

คนโบราณบอกไว้ว่าไม่มีหนี้ ก็ไม่มีหน้า แต่เมื่อเราเป็นหนี้แล้วก็ต้องใช้หนี้ตามที่ไปกู้หนี้ ยืมสินมา ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบที่ถูกกฎหมาย หนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย หรือหนี้ที่ยืมจากญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จัก พอถึงเวลามาก็ต้องใช้หนี้คืน แต่...หากเป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายก็จะมีระบบระเบียบการชำระอยู่ ส่วนหนี้นอกระบบก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ในแต่ละเจ้าไว้ จะว่าแล้วช่วงนี้โควิด-19 ระบาด ก็ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น

ทั้งนี้ ลูกหนี้ หรือคนที่เป็นหนี้ รู้หรือไม่ว่า ? การทวงหนี้ของเจ้าหนี้ที่ไม่เป็นธรรมก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ ดังนั้นวันนี้ #สปริงนิวส์ จะพาไปดูกฎหมายคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้ จากบทความ​กฎหมายคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้เพียงใด โดย นภนาง เอกอัคร , ธนวัต รินธนาเลิศ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 7 สิ่งที่เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ แบบไหนบ้างกับลูกหนี้ ? ตามรายละเอียดดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีปัญหาหนี้รถ ! เชิญที่ ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์’ วันสุดท้าย 

 สิ่งที่ควรรู้ ! การปลด‘หนี้นอกระบบ’ ให้เร็ว – หน่วยงานที่ช่วยถูกเอาเปรียบ

• ลูกหนี้เตรียมเฮ ! แบงก์ชาติ ลุยปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าระยะยาว ลดต้น-ลดดอก

เปิด7สิ่งที่ลูกหนี้ควรรู้ หากถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรม

7 สิ่งที่ควรรู้หากถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรม

1.ห้ามทวงถามหนี้กับคนอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้ เว้นแต่บุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้

2.ห้ามบอกความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากกฎหมายไม่ให้ประจานลูกหนี้ หรือทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียง โดยบอกคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้น (1) เป็นคนในครอบครัวลูกหนี้ เช่น สามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน และกรณีที่บุคคลอื่นถามเจ้าหนี้ว่ามาติดต่อเพราะสาเหตุอะไร

3.ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจ บนซองจดหมาย หนังสือหรือสื่อใด ๆ ให้(บุคคลอื่น) เข้าใจว่า ติดต่อเพื่อทวงหนี้

4.ห้ามติดต่อ แสดงตนทำให้ผู้ติดต่อด้วยเข้าใจผิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อของลูกหนี้

5.ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น ถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

6.ห้ามใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น

7. ห้ามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศ

โควิด-19 ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น โควิด-19 ทำคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามลูกหนี้ทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ดังนั้นเจ้าหนี้จะต้องทวงถามหนี้กับลูกหนี้อย่างสุภาพชน ให้เกียรติ ละเว้นการประจานดูหมิ่นให้ลูกหนี้เกิดความเสื่อมเสียและอับอาย เพื่อปกป้องสิทธิของลูกหนี้ กฎหมายจึงกำหนด ข้อห้ามต่าง ๆ ในเรื่องการทวงหนี้ไว้อย่างชัดเจน

ถ้าเจ้าหนี้ละเมิดข้อห้ามจะมีผลอย่างไร?

ทั้งนี้หากพบว่าเจ้าหนี้ทวงหนี้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการทวงหนี้ข้างต้น ถือว่ามีความผิด ประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนเอาผิดได้ โดยคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้สามารถมีคำสั่งให้หยุดการกระทำดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับได้

หากเจ้าหนี้ละเมิดข้อห้าม เราควรทำอย่างไร?

อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้หรือประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ที่มีตั้งแต่ระดับประเทศ และระดับจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจ ในท้องที่ เพื่อแจ้งการกระทำความผิดได้และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คุ้มครองสิทธิของลูกหนี้

และตาม พ.ร.บ. นี้ ถ้าเจ้าหนี้ทวงถามหนี้ที่เป็นเท็จ (มาตรา 12) หรือผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม (มาตรา 13) จะได้รับโทษที่หนักขึ้นด้วย สุดท้ายนี้ ทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง เรียกได้ว่าจะต้องศึกษากันไว้ให้ดีเพราะอาจเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองถ้าถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรม

related