svasdssvasds

ศบค.เผยรายงาน AiMASK วิเคราะห์การใส่หน้ากากอนามัยของคน กทม.

ศบค.เผยรายงาน AiMASK วิเคราะห์การใส่หน้ากากอนามัยของคน กทม.

นพ.ทวีศิลป์ โฆษก ศบค. เผย คนกทม. 99.72% สวมหน้ากากอนามัยได้ถูกต้อง ขอให้พื้นที่อื่นดูเป็นตัวอย่าง และอยากให้อีก 76 จังหวัดที่เหลือมีพฤติกรรมเช่นนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รายงานการสำรวจการใส่หน้ากากอนามัยจากระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI MASK ใน กทม. ได้ทำระบบวิเคราะห์เกี่ยวกับการใส่หน้ากากของคนกรุงเทพฯ พบว่า

 

99.72% ใส่หน้ากากอนามัยถูกต้อง

0.26 ใส่ไม่ถูกต้อง

0.02% ไม่สวมหน้ากากเลย

ศบค.เผยรายงาน AiMASK วิเคราะห์การใส่หน้ากากอนามัยของคน กทม.

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจเขตต่างๆ จำนวน 29 เขตใน กทม. ที่ใส่หน้ากากอนามัย โดยวิเคราะห์จาก 31 จุดในกรุงเทพฯ พบว่าส่วนใหญ่ 100% สวมใส่ถูกต้อง มีเพียงเขตสัมพันธวงศ์ และปทุมวัน ที่กล้องตรวจจับไม่ถึง 99%

 

ขอให้จังหวัดอื่นดู กทม.เป็นตัวอย่าง อยากให้พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นไปในอีก 76 จังหวัด

related