svasdssvasds

สธ.เปิดแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

สธ.เปิดแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เปิด แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเดือนตุลาคม จำนวน 24 ล้านโดส ครอบคลุม 5 กลุ่ม ใครจะได้สูตรไหนบ้าง รีบเช็กเลย!

11 ก.ย. 64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีวัคซีน เป็นวัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตร้าเซนเนก้า 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

สธ.เปิดแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

โดยแผนการฉีดวัคซีนในเดือนต.ค.นี้ มีเป้าหมายคือ ฉีดให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 50 ทุกจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจัดสรรให้อย่างน้อย 1 อำเภอ มีความครอบคลุมร้อยละ 70 และมีต้นแบบ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ซึ่งมีความครอบคลุมร้อยละ 80 ยังคงเพิ่มความครอบคลุมในกลุ่มสูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ให้มากที่สุดประชากรกลุ่มอื่นๆ ตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจัดสรร วัคซีนเข็มที่ 2 ของทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ขยายกลุ่มอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 พื้นที่เศรษฐกิจและควบคุมการระบาด กรณีจัดหาวัคซีนได้มากกว่าหรือน้อยกว่า 24 ล้านโดส จำนวนที่จัดสรรจะปรับเพิ่มหรือลดตามสัดส่วนวัคซีนที่จัดหาได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยการจัดสรรวัคซีนจำนวน 24 ล้านโดสนั้น แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนร้อยละ 70 รวม 16.8 ล้านโดส จะได้วัคซีนสูตรวัคซีน ดังนี้

- ซิโนแวค เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2

- แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

- แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ เข็มที่ 2

2.กลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี จะได้วัคซีนไฟเวอร์ 2 เข็ม ร้อยละ 20 รวม 4.8 ล้านโดส

3.กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม จะได้วัคซีนสูตรซิโนแวค เข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จำนวน ร้อยละ 3 รวม 800,000 โดส

4.หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ จะได้วัคซีนสูตรซิโนแวค เข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จำนวนร้อยละ 5 รวม 1.1 ล้านโดส

5.กลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็น เข็มที่ 3 จำนวนร้อยละ 2 รวม 500,000 โดส

รวมทั้งหมดเป็น 24 ล้านโดส

สธ.เปิดแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

สธ.เปิดแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค.นี้ รวมทั้งสิ้น 24 ล้านโดส

 

related