รู้แล้วรอด เดอะซีรีส์ (2) : ผู้ป่วยโควิดที่ได้ออกจาก รพ. ต้องกักตัวอีกมั้ย?

12 ก.ย. 2564 เวลา 12:11 น. 293

รู้แล้วรอด เดอะซีรีส์ (2) : อัปเดตแนวทางสำหรับคนที่สงสัยว่า ทางโรงพยาบาลใช้เกณฑ์อะไรพิจารณาให้ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านได้ กลับบ้านแล้วต้องกักตัวต่อมั้ย งานมารอแล้ว กลับเข้าออฟฟิศได้หรือยัง?

ระดมฉีดวัคซีนกันไปมากพอสมควร แต่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใด พวกเราก็สามารถติดเชื้อ กลายเป็นผู้ป่วยโควิดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ แต่ถ้าใครติดแล้วเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จนหายดีหรือได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ รู้ไหมว่า ต้องกักตัวที่บ้านต่อมั้ย ถ้ากัก ต้องกักตัวกี่วัน ถึงจะไปทำงานได้?

กักตัว ผู้ป่วยโควิด

เกณฑ์พิจารณาให้ผู้ป่วยโควิดกลับบ้านได้

จากที่มีการอัปเดต แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 9 ก.ย. 64 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กำหนดเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วยโควิดออกจากโรงพยาบาล 4 ข้อ 

1) ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และภาพรังสีปอดไม่แย่ลง 

2) มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 24-48 ชั่วโมง

3) Respiratory Rate (อัตราการหายใจ) ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที

4) SpO2 at room air (ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่อุณหภูมิห้อง) มากกว่า 96% ขณะพัก หรือบางคนอาจกลับพร้อมออกซิเจน

หากคุณสนใจเรื่องการกักตัว แนะนำให้อ่านบทความเหล่านี้

หลักกักตัวป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานวิถีใหม่

กักตัวกี่วัน

เมื่อได้ออกจากโรงพยาบาล จะกลับบ้านตัวเอง ไปพักอาศัยที่ใด หรือแยกกักตัว ควรดูแลรักษาความสะอาดให้ดี และกักตัวให้ครบตามที่กำหนด ดังนี้

1) ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่สบายดีหรือไม่มีอาการ

ให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ (สำหรับจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียง อาจให้อยู่โรงพยาบาล 7-10 วัน และกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน)

2) ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย

ให้แยกกักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ หากครบจำนวนวันแล้วยังมีอาการ ให้อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถานที่รัฐจัดให้จนอาการดีขึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง (สำหรับจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียงอาจให้อยู่ที่สถานที่รัฐจัดให้หรือโรงพยาบาล 7-10 วัน และกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ)

3) กรณีที่ออกจากโรงพยาบาลก่อน

ให้กลับไปกักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อในกรณีไม่มีอาการ หรือนับจากวันที่เริ่มมีอาการ ระหว่างการกักตัวที่บ้านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลท้ายเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

4) ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (severe)

หรือเป็น severe immunocompromised host ให้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้จนอาการดีขึ้น และต้องกักตัวต่อที่บ้านอย่างน้อย 21 วัน นับจากวันที่มีอาการ 

ตัวอย่างผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่ม Severe

 • ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง
 • ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะภายใน 1 ปี
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาร่วมกับมี CD4 count <200 เซลล์/ลบ.มม.
 • ผู้ป่วย combined primary immunodeficiency disorder
 • ผู้ป่วยที่ได้รับ prednisolone >20 มก./วัน มากกว่า 14 วัน
 • ผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆ

ติดเชื้อซ้ำ กักตัว ผู้ป่วยโควิด

กักตัวครบแล้วยังไง พร้อมไปทำงานได้เลยมั้ย?

ผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโควิดไม่ถึง 3 เดือน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำน้อยมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลากักตัว ก็ยังต้องเคร่งครัดกับการ

 • สวมหน้ากากอนามัย 
 • หมั่นทำความสะอาดมือ 
 • รักษาระยะห่าง 
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่การระบายอากาศไม่ดี

และสำหรับการเดินทางไปทำงาน มีหลายข้อให้พิจารณา ดังนี้

 • 1) ผู้ป่วยสามารถพักอยู่บ้านหรือไปทำงานได้ตามปกติ
 • 2) การกลับไปทำงานขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งนี้ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธีการใดๆ ก่อนกลับเข้าทำงาน แต่แนะนำให้ปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด
 • 3) หากมีอาการป่วยให้ตรวจหาสาเหตุและรักษาตามความเหมาะสม 
 • 4) ผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโควิด ในระยะไม่เกิน 3 เดือน มีโอกาสติดเชื้อซ้ำน้อยมาก การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งโดยวิธี RT-PCR และ Antigen หรือการตรวจ Antibody จึงมีประโยชน์น้อย ควรมุ่งหาสาเหตุอื่นมากกว่า นอกจากมีประวัติการสัมผัสโรคและอาการที่เป็นไปได้อย่างยิ่งให้พิจารณาตรวจเป็นรายๆ ไป

ที่มา : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 9 ก.ย. 64 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ