svasdssvasds

เพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. งูเห่า ออกจากพรรค เหตุโหวนสวนมติพรรคตลอด

เพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. งูเห่า ออกจากพรรค เหตุโหวนสวนมติพรรคตลอด

พรรคเพื่อไทย พิจารณาเอาผิด 7 ส.ส. ขับ 2 งูเห่า ออกจากพรรค เหตุโหวนสวนมติพรรคตลอด ทัณฑ์บน 3 ส.ส. ตักเตือน 1 และอีกรายยังไม่สามารถพิจารณาได้

พรรคเพื่อไทย (พท.) ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเอาผิด 7 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี นำโดยนายชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการจริยธรรม ทำหน้าที่ประธานการประชุม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์หลังประชุมว่า ในที่ประชุมฯ มี 4 แนวทางให้แก่ 7 ส.ส. ที่โหวตสวนมติพรรค ดังนี้ 1.ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 2 ราย 2.ภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส. สมัยหน้า 3 ราย 3.ว่ากล่าวตักเตือน 1 ราย 4.ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากป่วยยังอยู่โรงพยาบาล 1 ราย

หลังจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุม ส.ส. พรรค พิจารณาจะดำเนินการขับ 2 ส.ส. ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ โดยใช้เสียง 3 ใน 4 แต่ยังไม่ระบุว่าจะเริ่มพิจารณาเมื่อใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย ส.ส. 2 ราย ที่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ได้แก่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ที่มีพฤติการณ์พูดกล่าวร้ายให้พรรค ทำให้พรรคเกิดความเสื่อมเสีย และนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส.ส.พรพิมลไม่เคยร่วมประชุมและทำกิจกรรมพรรค รวมถึงโหวตสวนมติพรรคอยู่ตลอด

ด้าน 3 ส.ส. ที่ถูกภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส. สมัยหน้า ได้แก่ นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ , นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ , นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี

ส่วน ส.ส. ถูกว่ากล่าวตักเตือน 1 คน คือ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี และผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะติดโควิด19 คือ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

related