svasdssvasds

เช็กเลย! ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิได้รับ "ATK" ฟรีจาก สปสช. คนละ 2 ชุด

เช็กเลย! ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิได้รับ "ATK" ฟรีจาก สปสช. คนละ 2 ชุด

เช็กเงื่อนไขการขอรับชุดตรวจ "ATK" จาก "สปสช." ผ่าน "แอปเป๋าตัง" ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนบ้างที่ได้สิทธิลงทะเบียนรับฟรี

จากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มแจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิด-19 โดยจะแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน โดยจะเริ่มแจก ในวันที่ 16 ก.ย.2564 เป็นต้นไป ผ่านแอปเป๋าตัง โดยการแจกชุดตรวจ ATK นั้นจะแจกฟรีให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงก่อนเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวดี! กทม.จับมือ สปสช. แจกชุดตรวจ ATK ให้คนกรุงกลุ่มเสี่ยงฟรี เริ่ม 16 ก.ย.

• ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64

• สธ.ย้ำ รพ.แจก ATK ให้ ปชช.ตรวจโควิดเองแล้ว หากผลเป็นบวกต้องได้รับการดูแล

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK มีคุณสมบัติดังนี้

• ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)

• ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)

• ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด

• ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 

• เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดง 

• มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

• มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

• มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

ช่องทางการขอรับชุดตรวจมี 2 แบบ 

1. แจกชุดตรวจ ATK ณ ชุมชนแออัด โดยประชาชนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ยืนยันตัวตนให้ หากผลเป็นบวก(ติดเชื้อโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน 

2. แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง จากนั้นทำแบบประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 3 ข้อ ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องสแกนคิวอาร์โค็ดยืนยันตัวตนก่อน หากผลเป็นบวกต้องรายงานผ่านแอปเป๋าตังอีกครั้ง โดยเลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป 

 กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ 

related