svasdssvasds

ผู้ว่าฯ กทม. เผย 3 ข้อ แนวทางเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ กทม. เผย 3 ข้อ แนวทางเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ กทม. ยินดีที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ สำหรับการเปิดเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ว่า 
กรุงเทพมหานครยินดีที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปิดเมือง 3 ข้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1.ประชากรของกรุงเทพมหานครต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 70% ขึ้นไป โดยคาดว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนด ประมาณวันที่ 22 ต.ค.64 ซึ่งหลังจากนั้นต้องรออีกอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นตามหลักการแพทย์ 

2.ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ประมาณ 2,700-2,800 คน 

3. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติ กรุงเทพมหานครจะได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และจะนำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อพิจารณาต่อไป

related