svasdssvasds

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ  สร้างเกราะ-เสริมแกร่ง Boost ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่มตั้งแต่ 6 ต.ค. นี้ ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง รีบเช็กเลย!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเกราะ-เสริมแกร่ง Boost วัคซีนเข็ม 3 โดยจะเริ่มฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงสูง ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564 และจะเริ่มฉีดให้ครอบคลุมประชาคม ในช่วง เดือน ต.ค. 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดบูสโดสเข็ม3 คือ ผู้ที่ได้รับ Sinovac ทั้ง 2 เข็ม จากศูนย์บริการวัคซีนจุฬาฯ ส่วนบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1 และ 2 จากศูนย์บริการวัคซีนอื่น ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ เน้นให้บริการวัคซีนกับสถาบันการศึกษาและองค์กรบริการสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

ซึ่งการฉีดวัคซีนบูสโดสเข็ม3 ตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไปใช้จะใช้ AstraZeneca-Oxford (AZ) โดยทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับวัคซีนจากรัฐ หากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้รับวัคซีนทราบ

 

โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 ซึ่งถ้าหากไม่สะดวกมาตามเวลานัด ให้มาหลังจากวันที่แจ้งไว้ โดยให้มาหลังเวลา 14:00 น. “ทั้งนี้ผู้มาไม่ตรงวันอาจไม่ได้รับความสะดวก หรืออาจต้องมาวันอื่น” โดยผู้เข้ารับบริการสามารถดูที่เวลานัดหมายใน App หมอพร้อมได้

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

นอกจากนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ 
  • แบบฟอร์มแสดงความยินยอม https://www.chula.ac.th/news/50885/
  • หน้าจอนัดหมายจาก App หมอพร้อม

เช็กเลย บูสโดสเข็ม3 ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ สำหรับคนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม เริ่ม 6 ต.ค. นี้

related