svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ วันนี้อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ? บิ๊กตู่ คะแนนนำ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ วันนี้อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ? บิ๊กตู่ คะแนนนำ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564” ในหัวข้ออยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 บิ๊กตู่ ส่วนพรรคการเมืองที่อยากสนับสนุนนั้น พรรคเพื่อไทย มีคะแนนนำพรรคอื่น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564” มีหัวข้อคือ 1. วันนี้ท่านสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี 2. วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคใด

ทำการสำรวจระหว่างวันที่11–16มิถุนายน 2564จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จนวน 2,515 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

นายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. วันนี้ท่านสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 37.65 %

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 19.32 %

อันดับ 3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 13.64 %

อันดับ 4 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 8.71 %

อันดับ 5 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 5.45 %

อันดับ 6 นายกรณ์ จาติกวณิช 3.62 %

อันดับ 7 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 2.35 %

อันดับ 8 ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 2.15 %

อันดับ 9 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 2.11 %

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/64เดือนมีนาคม 2564 พบว่าผู้ที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง

ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ , คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ , นายกรณ์ จาติกวณิช , นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

พรรคการเมือง

2. วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคใด

อับดับ 1 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใด 32.68

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 19.48 %

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล 14.51 %

อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ 10.70 %

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 9.54 %

อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย 2.54 %

อันดับ 7 พรรคไทยสร้างไทย 2.47 %

อันดับ 8 พรรคภูมิไทย 2.43 %

อันดับ 9 พรรคกล้า 1.71 %

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 1/64 เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย , พรรคพลังประชารัฐ , พรรคเสรีรวมไทย และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลงในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย , พรรคก้าวไกล , พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรี

ที่มา : นิด้าโพล : การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564

related