svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยอยากให้ใครเป็นนายกฯ บิ๊กตู่ ยังคะแนนนำ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยอยากให้ใครเป็นนายกฯ บิ๊กตู่ ยังคะแนนนำ

“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” วันนี้ท่านอยากให้ใครเป็นนายกฯ โดย นิด้าโพล อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 บิ๊กตู่ และอันดับ 3 หญิงหน่อย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564” (วันนี้ท่านอยากใครเป็นนายกฯ)

ทำการสำรวจระหว่างวันที่20–23 กันยายน 2564จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 2,018 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ97.0

ผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่3/64 เดือนกันยายน 2564

อยากให้ใครเป็นนายกฯ 

อันดับ 1 ร้อยละ 32.61 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 2 ร้อยละ 17.54 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ดี ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

อันดับ 3 ร้อยละ 11.15 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพนัธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะที่ผ่านมาเคยบริหารงานได้ดีมีผลงานที่โดดเด่น ใส่ใจประชาชนและมีประสบการณ์การทำงาน

อันดับ 4 ร้อยละ 11.05 ระบุว่า เป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นนักบริหารงานที่ดี มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล และมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน

อันดับ 5ร้อยละ 9.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะมีความเด็ดขาด

ในการตัดสินใจ บริหารงานอย่างตรงไปตรงมา และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 7.48 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 7 ร้อยละ 2.58 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงวางตัวดีมีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี

อันดับ 8 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์และจริงจังกับการทำงาน

อันดับ 9 ร้อยละ 1.54 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะชื่นชอบแนวคิดการทำงาน มีวิสัยทัศน์ที่ดีและชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 10 ร้อยละ 1.24 ระบุว่า เป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมาและชื่นชอบในการทำงาน

ร้อยละ 3.41ระบุอื่น ๆ ได้แก่

นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่)

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี)

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ)

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา)

นายชวน หลีกภัย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

นายสุทิน คลังแสง

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

นิด้าโพล : ผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่3/64 เดือนกันยายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่2/64 เดือนมิถุนายน 2564

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่2/64 เดือนมิถุนายน 2564 (อยากให้ใครเป็นนายกฯ) พบว่า ผู้ที่ระบุว่า

อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อันดับ 3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

อันดับ 4 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

อันดับ 5 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เทียบผลสำรวจครั้งที่แล้ว กับครั้งนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช และนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผลสำรวจ วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด ?

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 30.82 ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย

อันดับ 2 ร้อยละ 22.50 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย

อันดับ 3 ร้อยละ 15.11ระบุว่า พรรคก้าวไกล

อันดับ 4 ร้อยละ 9.51ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 5 ร้อยละ 7.78 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 6 ร้อยละ 4.86ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 7 ร้อยละ 2.68ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 8ร้อยละ 1.93 ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 9 ร้อยละ 1.39 ระบุว่า พรรคกล้า

อันดับ 10 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย

และร้อยละ 2.28 ระบุอื่นๆ ได้แก่

พรรคเพื่อชาติ

พรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคไทยภักดี

พรรคเศรษฐกิจใหม่

พรรคชาติพัฒนา

พรรคประชาชาติ

และพรรครวมพลังประชาชาติไทย

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังที่ 2/64 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่าผู้ที่ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย มีสัดส่วนลดลง  ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

นิด้าโพล : การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564

ที่มา นิด้าโพล : “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564”

related