svasdssvasds

ด่วน! "นายกฯ" แถลงเรื่องสำคัญออกทีวีพูลคืนนี้ 20.30 น.

ด่วน! "นายกฯ" แถลงเรื่องสำคัญออกทีวีพูลคืนนี้ 20.30 น.

ทำเนียบรัฐบาลแจ้งด่วนกับสื่อมวลชน ระบุ นายกรัฐมนตรี จะออกแถลงการณ์เรื่องสำคัญออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคืนนี้ 20.30น.

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่า วันนี้ เวลา 20.30 น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมี "แถลงการณ์สำคัญ" ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทรท. (ทีวีพูล)

ขณะที่สำนักงานกสทช. แจ้งด้วยว่า เรียน… สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี วันนี้ (11 ต.ค.64) เวลาประมาณ 20.30 น. นายกรัฐมนตรี มีแถลงการณ์สำคัญ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดยรับสัญญาณจาก ททบ.5 (แม่ข่าย) ความยาวประมาณ 15 นาที

 

related