svasdssvasds

“4แบงก์รัฐ” ขยายเวลาเปิดให้บริการ สาขาในห้าง 11.00-18.00 น. เริ่ม 15 ตุ.ค.

“4แบงก์รัฐ” ขยายเวลาเปิดให้บริการ สาขาในห้าง  11.00-18.00 น. เริ่ม 15 ตุ.ค.

สถาบันการเงินของรัฐ ประกาศขยายเวลาเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พร้อมขยายเวลาการเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิม เวลา 11.00 – 17.00 น. มาเป็นเวลา 11.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่มีมติลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จากเดิมเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และให้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ได้ถึง 21.00 น. จากเดิมให้ปิดก่อน 20.00 น. เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมกำหนดวิธีบริหารจัดการในสาขาภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดช่องการให้บริการ และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก และหน้าช่องให้บริการ รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสาขาตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ

ธนาคารขยายเวลาเปิดให้บริการในห้างเป็น 11.00-18.00 น. เริ่ม15 ต.ค. 64

related