svasdssvasds

สิงคโปร์ทดลองใช้ เลโก้ Lego เป็นบ้านให้ปะการังเติบโต ไอเดียสร้างสรรค์

สิงคโปร์ทดลองใช้  เลโก้ Lego เป็นบ้านให้ปะการังเติบโต ไอเดียสร้างสรรค์

ประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือเทรนด์โลกปี 2021 เพราะนี่คือปัญหาใหญ่ รวมถึงประเด็นการอนุรักษ์ปะการังด้วย ล่าสุด กลุ่มนักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ ได้ทดลองใช้ ของเล่นเด็ก เลโก้ Lego มาช่วยในการฟื้นฟูชีวิตปะการัง มาทำให้เป็นบ้านหลังใหม่

ประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์ของปี 2021 เพราะนี่คือปัญหาใหญ่ของโลก ประเด็นโลกร้อน ประเด็น Climate change ถูกหยิบยกเอามาพูดถึงอยู่ตลอดเวลา รวมถึง ประเด็นการอนุรักษ์ปะการัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วย
.
เชื่อหรือไม่ว่า ภายใน 70 ปีหลังสุด งานวิจัยใหม่ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร One Earth ระบุว่า ตั้งแต่ช่วงปี 1950s  เป็นต้นมา จนถึงยุค 2020s แนวปะการังทั่วโลกหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง โดยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การทำประมงเกินความพอดี เรื่องมลพิษในน้ำ และเรื่องการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 
.
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการสูญหายไปของปะการัง ไม่ใช่สิ่งที่ทุกฝ่ายนิ่งนอนใจ เพราะล่าสุด กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) พยายามคิดค้นหาวิธีในการอนุรักษ์ ซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ โดยได้ทดลองใช้ ของเล่นเด็ก อย่าง เลโก้ Lego มาช่วยในการฟื้นฟูชีวิตปะการัง ซึ่งถือเป็นไอเดียที่เต็มความคิดสร้างสรรค์ 

สิงคโปร์ทดลองใช้  เลโก้ Lego เป็นบ้านให้ปะการังเติบโต ไอเดียสร้างสรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยวิธีการของการนำ เลโก้ Lego มาช่วยชีวิตปะการังสิงคโปร์ก็คือ พวกนักวิทยาศาสตร์จะเอาชิ้นส่วนเลโก้ Lego ชิ้นเล็กๆ มาเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนบ้านของปะการังขนาดเล็ก จากนั้นก็นำปะการังมาเกาะ
.
ข้อดีของการใช้ เลโก้ Lego ในโครงการนี้  นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า ตัวต่อชิ้นต่างๆนั้น สามารถติดตั้ง หรือห้อยในแนวดิ่งได้ นั่นหมายความความ ชีวิตของปะการังในโครงการทดลองและฟื้นฟูชีวิต จะมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตมากขึ้นนั่นเอง  นอกจากนี้การใช้ เลโก้ Lego ยังเพิ่มโอกาสให้ปะการังที่มีขนาดเล็กมีโอกาสรอดมากขึ้นด้วย และใช้พื้นที่ในห้องทดลอง ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เซนต์ จอห์น ไอส์แลนด์ ได้อย่างเป็นประโยชน์ และเต็มประสิทธิภาพ

สิงคโปร์ทดลองใช้  เลโก้ Lego เป็นบ้านให้ปะการังเติบโต ไอเดียสร้างสรรค์

ในบทสรุปของการใช้  ตัวต่อ เลโก้ Lego ครั้งนี้  นักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์กลุ่มนี้ ตั้งความหวังเอาไว้ว่า  ชีวิตของปะการังจะงอกงาม เจริญเติบโต และสามารถไปสู่ท้องทะเล พื้นน้ำมหาสมุทรของจริง ได้ต่อไป 

สิงคโปร์ทดลองใช้  เลโก้ Lego เป็นบ้านให้ปะการังเติบโต ไอเดียสร้างสรรค์

related