svasdssvasds

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็น นายกฯ คนใหม่

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็น นายกฯ คนใหม่

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาเป็นอันดับ 1 ประชาชนอยากให้เป็นนายกฯ คนต่อไป ส่วนบิ๊กตู่ มาเป็นอันดับที่ 2

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ “ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในสายตาประชาชน” หัวข้อที่เป็นไฮไลต์คือ ต้องการให้ใครเป็นนายกฯ โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้คะแนนโหวตเป็นอันดับ 1 

ซึ่งสวนดุสิตโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,186 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. 2564 เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 โดยมีผลสำรวจทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้าง

อันดับ 1 ความแตกแยกในพรรคการเมือง 60.09%

อันดับ 2 สร้างกระแสให้กับตนเองและพรรค 50.06%

อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง 49.26%

อันดับ 4 น่าจะมีการเลือกตั้ง 49.14%

อันดับ 5 เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากโควิด 43.56%

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ประชาชนคิดว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในต้นปี 2565 หรือไม่ ?

อันดับ 1 น่าจะมีการเลือกตั้ง 57.86%

อันดับ 2 ไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง 28.36%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 13.78%

3. ประชาชนคิดอย่างไร กรณีหากมีการเลือกตั้งใหม่

อันดับ 1 จะได้เปลี่ยนรัฐบาล 58.31%

อันดับ 2 เปิดโอกาสให้คนใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา 56.26%

อันดับ 3 ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี 50.80%

อันดับ 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 43.17%

อันดับ 5 ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 42.03%

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

4. ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนคิดว่าพรรคใดจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุด

อันดับ 1 เพื่อไทย 32.94%

อันดับ 2 ก้าวไกล 25.21%

อันดับ 3 พลังประชารัฐ 24.61%

อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 6.18%

อันดับ 5 ภูมิใจไทย 4.28%

5. ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 28.67%

อันดับ 2 ประยุทธ์ จันทร์โอชา 21.27%

อันดับ 3 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 19.35%

อันดับ 4 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 8.84%

อันดับ 5 พจมาน ดามาพงศ์ 6.09%

6. โดยภาพรวม ประชาชนคิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่แล้วหรือยัง

อันดับ 1 ประชาชนตอบว่า ถึงเวลาแล้ว 70.29%

อันดับ 2 ยังไม่ถึงเวลา 22.79%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 6.92%

สวนดุสิตโพล ที่มา สวนดุสิตโพล : ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง ในสายตาประชาชน 

related