มสธ.โพล เผยผลสำรวจ คนกรุงเห็นว่าจุรินทร์ เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรี

05 พ.ย. 2564 เวลา 7:02 น. 230

รองโฆษก ปชป. ขอบคุณคนกรุงหนุน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เหมาะเป็นนายกฯ คนต่อไป หลัง มสธ.โพล สำรวจได้คะแนนสูงสุด

วันนี้ที่ พรรคประชาธิปัตย์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณประชาชน หลัง มสธ.โพล เผยผลสำรวจคนกรุงเทพ พบนาย "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคะแนนนำสูงสุด โดยเฉพาะคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป และคุณสมบัติอีกหลายด้านทั้งประสบการณ์บริหารบ้านเมือง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซื่อสัตย์สุจริต

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า ตามที่มีรายงานข่าวจากศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป และคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป”

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ดําเนินการสํารวจ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%) หญิง 5,530 คน (44.78%)

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจพบว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมสูงสดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในสถานการณ์ช่วงเวลา 4-5 ปี ข้างหน้านี้ เนื่องจากเห็นว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําเฉพาะตัวเด่นชัดและมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด

ผลการสำรวจยังพบว่า นายจุรินทร์ยังมีคะแนนนำอีกหลายด้าน ทั้งความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ ทุ่มเท ขยัน และรู้กลไกการผลักดันงานหรือนโยบายให้สําเร็จได้ การเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ปรองดอง เข้าถึงง่าย ทํางานกับทุกฝ่ายได้ การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายจุรินทร์ เป็นหัวหน้าพรรค ยังมีคะแนนนำในทุกด้าน ทั้งด้านการยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา มีบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพสูงในการบริหารพรรคและมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารประเทศ มีบุคลากรคุณภาพโดดเด่นในการทํางานแก้ไขปัญหาของประชาชนในระบบสภา และการดูแลประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีความอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากการครอบงําใด ๆ

“นายจุรินทร์ ทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์กับทุกฝ่ายขอขอบคุณคนกรุงเทพและพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักต่อไป เน้นการงานนำการเมือง “ทำได้ไว ทำได้จริง” ในทุกนโยบายที่ได้ให้ไว้ แม้จะพบอุปสรรคบ้างจากการบริหารงานภายใต้วิกฤต แต่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน” นางดรุณวรรณ กล่าว

ที่มา Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ