Spring News

รัฐคุมเข้ม! ห้ามใช้รถควันดำ ตรวจจับ-ปรับจริง ป้องกันฝุ่น PM 2.5

17 พ.ย. 2564 เวลา 10:45 น. 362

ชาวดีเซลต้องระวัง คุมเข้ม! 4 หน่วยงานรัฐ กรมควบคุมมลพิษ, กรมการขนส่งทางบก, กองบังคับกรตำรวจจราจร และ กทม. ตั้งจุดตรวจ ห้ามใช้รถควันดำ “ตรวจจับ-ปรับจริง” เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

กรมควบคุมมลพิษ  กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแถลงข่าว “ตรวจจับ-ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม ตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก จำนวน 20 จุดต่อวัน และจะบังคับใช้บทลงโทษสูงสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก พบว่ามีค่าสูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกๆ ปี  ซึ่งยานยนต์เป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ยกร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดำได้เพิ่มจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับ ระงับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องปรามมิให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า การดำเนินการปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา คพ. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และ กทม. ตรวจควันดำรถทุกประเภทในพื้นที่ กทม. 211,560 คัน รถที่ถูกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวได้แก้ไขและมายกเลิกคำสั่งแล้วจำนวน 1,589 คัน และมีการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานทั่วประเทศแล้วจำนวน 255,379 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนดและพ่นห้ามใช้ จำนวน 1,922 คัน

 

สำหรับปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 16 พ.ย. 64 ในพื้นที่ กทม.ตรวจสอบ 45,482 คัน เกินค่ามาตรฐาน 11,459 คัน พื้นที่ต่างจังหวัด ตรวจสอบ 10,898 คัน เกินค่ามาตรฐาน 46 คัน ในปีนี้รัฐจะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำ "ตรวจจับ-ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำ" บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด ตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก จำนวน 20 จุดต่อวัน ทั้งจังหวัดเมืองหลักจะทำพร้อมกัน และมีการปรับปรุงค่ามาตรฐานควันดำจากรถให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้บังคับในช่วงเดือนเมษายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ