svasdssvasds

เด็กติดโควิดอ้างเรียนเตรียมอุดมฯ ด้าน ร.ร แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เด็กติดโควิดอ้างเรียนเตรียมอุดมฯ ด้าน ร.ร แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี แจง กรณีเด็กติดโควิด-19 ระบุว่า เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ นั้นเป็นเรื่องเท็จ โดยเด็กคนดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

20 พ.ย.64 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งรายชื่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ลำดับที่ 21325 เพศชาย อายุ 15 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานีนั้น

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ป่วยชื่อ นายพุฒิพงศ์ อาสา อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ที่ 15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวนโรคว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี มีการแชร์ข้อมูลไปทางสื่อโซเชียล จนทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนตื่นตระหนกว่าบุตรหลานจะติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายชาคริต กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี ขอเรียนชี้แจงให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวให้ข้องทราบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นนักเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ อุบลราชธานี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

ล่าสุด ( 19 พ.ย.64) สำหรับคลัสเตอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับโรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน จำนวนผู้ป่าย 124 ราย (นักเรียน 104 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 690 คน

 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืนจำนวนผู้ป่าย 22 ราย (นักเรียน 13 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 237 คน

 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมืองจำนวนผู้ป่าย 41 ราย (ครู 3 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 625 คน

 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง จำนวนผู้ป่ายครู 8 ราย (ครู 1 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 126 คน

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง จำนวนผู้ป่าย 5 ราย (ครู 2 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 281 คน

โรงเรียนซำสะกวยน้อย อ.น้ำขุ่น จำนวนผู้ป่ายครู 16 ราย (นักเรียน 12 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 248 คน

 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล จำนวนผู้ป่าย 34 ราย (ครู/นักเรียน 18 ราย) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 385 คน

โรงเรียนบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ จำนวนผู้ป่าย 13 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน 116 คน

เด็กติดโควิดอ้างเรียนเตรียมอุดมฯ ด้าน ร.ร แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เด็กติดโควิดอ้างเรียนเตรียมอุดมฯ ด้าน ร.ร แจง ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด