ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น

04 พ.ย. 2564 เวลา 3:57 น. 74

วันนี้ (3 พ.ย. 64) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมเปิดเทอม หลังผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียนตามเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนดครบทั้ง 44 ข้อ สำหรับการเรียนในวันนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแบบสลับระดับชั้น

โดยเริ่มต้นให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่มีอยู่ 670 คน จากทั้งหมด 4,141 คน มาเรียนที่โรงเรียน แบ่งจุดเรียนออกเป็น 16 จุด ใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนที่อากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนนักเรียนระดับชั้นอื่น ยังจัดการเรียนแบบออนไลน์ตามปกติ และจะสลับหมุนเวียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน  

อย่างไรก็ตามทุกสัปดาห์ก่อนเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในเว็บไซต์ไทยเซฟไทยอย่างน้อย 1-2 วัน หากผลออกมาว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น

ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น ร.ร.บดินทรเดชาฯ พร้อมเปิดเทอม ให้เรียนวันละระดับชั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ