svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คะแนนนิยมอันดับ 1

สวนดุสิตโพล เผย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ คะแนนนิยมอันดับ 1

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีคะแนนสูงถึง 56.72 %

กระแสข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่คาดว่าจะมีขึ้นไม่เกินกลางปี 65 กลายเป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะการเปิดตัวผู้สมัครทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่13-16 ธันวาคม 2564 สรุปผลได้ดังนี้

1. คนกรุงเทพฯ คืดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. แล้วหรือยัง ?

อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 90.57 %

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 7.05 %

อันดับ 3 ยังไม่ถึงเวลา 2.38 %

2. การเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” ครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ?

อันดับ 1 กทม. เป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ 54.55%

อันดับ 2 ไม่ได้มีการเลือกตั้งมายาวนาน 46.16%

อันดับ 3 การเลือกตั้ง กทม. ส่งผลต่อการเมืองระดับชาติ 44.31%

อันดับ 4 มีผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ 43.69%

อันดับ 5 สะท้อนให้เห็นความนิยมและคะแนนเสียงของแต่ละพรรค 33.63%

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

3. “กรุงเทพมหานคร” ควรพัฒนาเรื่องใดอย่างเร่งด่วน ?

อันดับ 1 การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ 85.14%

อันดับ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชน 70.46%

อันดับ 3 การมีงานทำ รายได้ค่าครองชีพ 64.58%

อันดับ 4 น้ำท่วม น้ำเสีย 60.59%

อันดับ 5 สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ฝุ่นควัน ขยะ 59.88%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4. “ผู้ว่าฯ กทม.” ควรมีคุณสมบัติอย่างไร  ?

อันดับ 1 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน 85.40%

อันดับ 2 เก่ง มีความรู้ความสามารถ 77.74%

อันดับ 3 ซื่อสัตย์ สุจริต ภาพลักษณ์ดี 74.89%

อันดับ 4 เข้าใจคนกรุงเทพฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 68.92%

อันดับ 5 มีทีมงานที่ดี 55.12%

5. คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ ?

อันดับ 1 สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ 65.72%

อันดับ 2 ไม่สังกัดพรรคการเมือง (ผู้สมัครอิสระ) 21.90%

อันดับ 3 สังกัดพรรคการเมือง 12.38%

6. ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัครจากพรรคใด ?

อันดับ 1 ผู้สมัครอิสระ 38.65%

อันดับ 2 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 20.52%

อันดับ 3 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล 16.06%

อันดับ 4 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 13.58%

อันดับ 5 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 9.43%

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม

7. ว่าที่ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” คนใดได้รับความนิยมมากที่สุด

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 56.72 %

อันดับ 2 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 29.60 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 10.62 %

อันดับ 4 รสนา โตสิตระกูล 2.26%

อันดับ 5 คนอื่นๆ 0.80%

ที่มา สวนดุสิตโพล : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ

related