svasdssvasds

ไทยสร้างไทย ชูนโยบายบำนาญประชาชน ให้ผู้สูงอายุ 3 พันบาทต่อเดือน

ไทยสร้างไทย ชูนโยบายบำนาญประชาชน ให้ผู้สูงอายุ 3 พันบาทต่อเดือน

ไทยสร้างไทย ชูนโยบายบำนาญประชาชน ให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน แทนที่”เบี้ยผู้สูงอายุ” เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก นโยบายบำนาญประชาชน  มอบให้ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน โดยมายละเอียดดังนี้  

นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน

เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น และส่วนใหญ่ประสบปัญหา "แก่ก่อนรวย" มีรายได้ไม่พอรายจ่าย ดังนั้น "นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน" จะเข้ามาตอบโจทย์ทั้งผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ แทนที่”เบี้ยผู้สูงอายุ” ที่ผู้สูงอายุได้เพียงน้อยนิด ไม่เพียงพอในการครองชีพอย่างมีคุณภาพอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โดยนโยบาย #บำนาญประชาชน จะเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ได้ทำงานมาตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของลูกหลานในการเลี้ยงดูพ่อแม่ของตน ให้มีเงินเหลือเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวของตัวเอง ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทำให้คนวัยทำงานหารายได้ยากขึ้น

นอกจากนั้น เงินบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000บาท ที่ให้แก่ผู้สูงอายุ จะเป็นการทำให้เกิดกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เป็นการการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้กลับมา

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นโยบายบำนาญประชาชน รอบรับสังคมผู้สูงวัย

พรรคไทยสร้างไทย สร้างนโยบายนี้เพื่อเตรียมรองรับโครงสร้างประชากรไทย ที่เปลี่ยนเป็น #สังคมผู้สูงวัย จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่า จำนวนประชากรผู้สูงอายุมีทั้งหมด 11.62 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรไทยทั้งหมด

ยิ่งไปกว่านั้นไทยกำลังจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 และคาดว่าจะเข้าสู่ ไทยน่าจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) หรือมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเข้าหา 20% ในปี 2574 (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมที่จะดูแลผู้สูงวัยให้แข็งแรง เราจะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่คนแก่ที่อ่อนแอ และยากจนอย่างในปัจจุบันไม่ได้แล้ว เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและครอบครัว ตลอดจนจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย

ตั้งเป้าที่จะลดโรคสำคัญของผู้สูงอายุ

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงได้สร้างนโยบาย “บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท” ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท จะต้องเข้าโปรแกรมการสร้างสุขภาพ ที่พรรคไทยสร้างไทย จะจัดทำขึ้นโดยผู้สูงอายุต้องไปสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ที่ศูนย์สร้างสุขภาพของผู้สูงวัย จะมีการฝึกสมองไม่ให้ฝ่อ มีความจำที่ดี ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมีแรงทั้งแขนและขา และมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีจิตใจที่เบิกบาน

โดยตั้งเป้าที่จะลดโรคสำคัญของผู้สูงอายุทั้งความดันสูง ไขมันสูง และเบาหวาน ซึ่งทั้ง 3 โรคทำเกิดโรคที่ร้ายแรงตามมาทั้งโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้น

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย เราต้องทำให้ผู้สูงอายุของเราแข็งแรง ทั้งสมอง กาย ใจ เพื่อที่ผู้สูงอายุของเราจะได้แข็งแรง และสามารถกลับไปทำงาน ทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปได้และจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว และประเทศชาติได้อีกด้วย

แต่สำหรับผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการ พรรคไทยสร้างไทยก็จะดูแลให้สวัสดิการเดือนละ 3,000 บาทเช่นกัน

ดังนั้นโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทจึงไม่ใช่โครงการประชานิยมหรือประชารัฐ ที่คิดแต่เพียงการแจกเงินให้กับประชาชนเท่านั้น แต่จะเป็นโครงการที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงวัย มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มีสุขภาพที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้

ที่มา FB : คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan

related