svasdssvasds

สนามบินฮ่องกง ห้ามประเทศเสี่ยงโควิด-19 สูง เปลี่ยนเครื่อง

สนามบินฮ่องกง ห้ามประเทศเสี่ยงโควิด-19 สูง เปลี่ยนเครื่อง

สนามบินนานาชาติของฮ่องกง ห้ามประเทศที่มีความเสี่ยงโควิด-19 สูง เปลี่ยนเครื่อง เว้น นักการทูต ข้าราชการ นักกีฬา

สนามบินนานาชาติของฮ่องกง มีคำสั่งห้าม ไม่ให้ผู้โดยสารจากประเทศที่มีความเสี่ยงโควิด-19 สูงเข้าและเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน โดยจะเริ่มระงับในวันที่ 15 ม.ค. ไปจนถึงวันที่ 14 ก.พ. ยกเว้น นักการทูต ข้าราชการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเริ่มการในวันที่ 4 ก.พ.

related