จุรินทร์ เบรกขึ้นราคาน้ำอัดลม สั่งตั้งวอรูม แก้ปัญหาทุกจังหวัด

17 ม.ค. 2565 เวลา 6:57 น. 52

จากกรณีที่มีการปรับราคาสินค้าขึ้นหลายอย่าง ทำให้มีสัญญาณการปรับราคาน้ำอัดลมจากผู้ประกอบการ เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ขยับราคาขายเฉลี่ยขวดละ 1 บาทโดยประมาณ

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้เรียกประชุมกระทรวงพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีข้อสั่งการให้ตั้งวอรูมโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานทำหน้าที่ติดตามราคาสินค้า แก้ปัญหาและดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ระดับจังหวัด เป็นประธานวอรูมในระดับจังหวัด

จุรินทร์ เบรกขึ้นราคาน้ำอัดลม สั่งตั้งวอรูม แก้ปัญหาทุกจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนั้นในเรื่องของราคาน้ำอัดลม นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกผู้ประกอบการมาพบและนายจุรินทร์ ได้สั่งการผ่านกรมการค้าภายในห้ามขึ้นราคาเด็ดขาด และยังได้สั่งการให้ทุกฝ่ายจะต้องช่วยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ