svasdssvasds

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,129 ราย เสียชีวิต 19 ราย

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,129 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ (20 ม.ค. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย ติดเชื้อสะสม 2,353,062 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,987 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,170 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 20 ม.ค. 65 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 214 ราย

• ติดเชื้อสะสม 2,353,062 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

• เสียชีวิตสะสม 21,987 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 6,978 ราย

• กำลังรักษา 82,734 ราย

• ฉีดวัคซีน 411,375 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 110,820,193 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,170 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 410,843 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 8.98%

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,129 ราย เสียชีวิต 19 ราย

related