svasdssvasds

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 รับชม ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ฟรีที่ AIS PLAY

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 รับชม ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ฟรีที่ AIS PLAY

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 รับชม ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ฟรีที่ AIS PLAY เช็กโปรแกรมการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา 109 เหรียญทอง ดูสดทุกวันตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2565

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 รับชม ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ฟรีที่ AIS PLAY

ดูโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 โปรแกรมถ่ายทอดสด AIS PLAY การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูหนาว จากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565 ลูกค้าเอไอเอสรับชมฟรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โปรแกรมโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 วันที่ 10 ก.พ. 65 ถ่ายทอดสด AIS PLAY

สกีอัลไพน์ (ลงเขา) เวลา 10.30 น. และ 14.15 น.

สกี Cross-Country Skiing เวลา 15.00 น.

บอบสเลจ์ เลื่อนน้ำแข็ง เวลา 14.55 น. และ 17.55 น.

เคอร์ลิ่ง เวลา เวลา 09.05 น. , 14.05 น. และ 20.05 น.

สกีประเภทฟรีสไตล์ เวลา 19.00 น. และ 19.50 น.

สกีกระโดดไกล เวลา 18.00 น.

ฮอกกี้น้ำแข็ง เวลา 16.40 น. และ 21.10 น.

กีฬาลูจจ์ เวลา 21.30 น.

สโนว์บอร์ด เวลา 15.15 น.

สเกตความเร็วระยะสั้น เวลา 20.00 น.

 

โปรแกรมถ่ายทอดสด โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 วันที่ 11 ก.พ. 65

สกีลงเขา (หญิง) เวลา 11.00 น.

สกียิงเป้า เวลา 17.00 น.

บอบสเลจ์ เวลา 14.10 น. และ 17.10 น.

สกีอัลไพน์ เวลา 15.00 น.

เคอร์ลิ่ง เวลา 09.05 น. , 14.05 น. และ 20.05 น.

ฮอกกี้น้ำแข็ง เวลา 12.10 น. , 16.40 น. และ 21.10 น.

สเกตความเร็วระยะสั้น เวลา 19.00 น. , 19.18 น. , 19.55 น. , 20.04 น. , 20.37 น. และ 20.43 น.

กีฬาสเคเลทัน เวลา 9.30 น. , 11.00 น. , 20.20 น. และ 21.55 น.

สกีกระโดดไกล เวลา 17.45 น. และ 19.00 น.

สโนว์บอร์ด เวลา 09.30 น. , 09.58 น. และ 10.25 น.

สเกตความเร็วระยะสั้น เวลา 16.00 น.

 

โปรแกรมถ่ายทอดสด โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 วันที่ 12 ก.พ. 65

สกีลงเขา เวลา 11.00 น.

สกียิงเป้า เวลา 17.00 น.

บอบสเลจ์ เวลา 10.10 น. และ 14.40 น.

สกีอัลไพน์ เวลา 15.30 น.

เคอร์ลิ่ง เวลา 09.05 น. , 14.05 น. และ 20.05 น.

สเกตลีลา เวลา 19.00 น.

ฮอกกี้น้ำแข็ง เวลา 12.10 น. , 16.40 น. และ 21.10 น.

สกีกระโดด นอร์ดิก เวลา 19.00 น.

สเกเลทัน เวลา 20.20 น. และ 21.55 น.

สกีกระโดดไกล เวลา 18.00 น. , 19.00 น. และ 20.00 น.

สโนว์บอร์ด เวลา 10.00 น. , 10.30 น. และ 10.50 น.

สเกตความเร็วระยะสั้น เวลา 16.00 น. และ 16.53 น.

โปรแกรมถ่ายทอดสด โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 วันที่ 13 ก.พ. 65

สกีลงเขา เวลา 10.15 น. , 11.00 น. และ 13.45 น.

สกียิงเป้า เวลา 17.00 น. และ 18.45 น.

บอบสเลจ์ เวลา 09.30 น. และ 11.00 น.

สกีอัลไพน์ เวลา 15.00 น.

เคอร์ลิ่ง เวลา 09.05 น. , 14.05 น. และ 20.05 น.

สกีประเภทฟรีสไตล์ เวลา 10.00 น. , 11.00 น. , 19.00 น. และ 19.45 น.

ฮอกกี้น้ำแข็ง เวลา 12.10 น. , 16.40 น. และ 21.10 น.

สกีนอร์ดิกผสม เวลา 15.00 น.

สเกตความเร็วระยะสั้น เวลา 19.00 น. 19.27 น. 19.35 น. 19.44 น. , 20.09 และ 20.14 น.

สปีดสเกต เวลา 21.00 น. และ 21.56 น.

 

ดูโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ถ่ายทอดสด AIS PLAY

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 รับชม ถ่ายทอดสด ดูออนไลน์ฟรีที่ AIS PLAY

 

related