svasdssvasds

พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 23,557 ราย เสียชีวิต 38 ราย

พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 23,557 ราย เสียชีวิต 38 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (24 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,557 ราย ติดเชื้อสะสม 2,794,350 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 38  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,768 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 22,240 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 24 ก.พ. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,557 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 228 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,794,350 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย

• เสียชีวิตสะสม 22,768 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 16,131 ราย

• กำลังรักษา 180,993 ราย

• ฉีดวัคซีน 243,537 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 122,520,665 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 22,240 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 647,981 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 27.82%

พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 23,557 ราย เสียชีวิต 38 ราย

related