svasdssvasds

พุ่งต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 24,932 ราย เสียชีวิต 41 ราย

พุ่งต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 24,932 ราย เสียชีวิต 41 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (25 ก.พ. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,932 ราย ติดเชื้อสะสม 2,819,282 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 41  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,809 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 22,509 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 25 ก.พ. 65 

 

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,932 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 167 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 2,819,282 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย

• เสียชีวิตสะสม 22,809 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 15,774 ราย

• กำลังรักษา 190,110 ราย

• ฉีดวัคซีน 272,864 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 122,843,951 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 22,509 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 670,490 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 30.07%

พุ่งต่อเนื่อง! โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 24,932 ราย เสียชีวิต 41 ราย

related