svasdssvasds

รัฐบาล ส.ว. VS ฝ่ายค้าน ศึกร่างกฎหมายลูก เลือกตั้ง

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ชวน นิกร จำนง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา , ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล และสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาถถกันนอกสภา ในรายการสุดกับหมาแก่ ถึงศึกกฎหมายลูก เลือกตั้ง

แม้ร่างกฎหมายลูก เลือกตั้ง หรือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) โดยหลักการจะผ่านวาระแรกไปแล้ว (มี 3 วาระ) เข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณา แต่ก็ยังมี 3 ประเด็น ที่เป็นข้อถกเถียงถึงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน

- ประเด็นที่ 1 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะเป็นคนละเบอร์ หรือเบอร์เดียว

- ประเด็นที่ 2 จะใช้สูตรใดคำนวณจำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ที่แต่ละพรรคจะได้รับ

- และประเด็นที่  3 คำว่า ส.ส.พึงมี ยังจะคงมีอยู่หรือไม่ ?

ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล

ข่าวที่น่าสนใจ

ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ชวน นิกร จำนง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา , ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล และสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาถถกันนอกสภา ในรายการสุดกับหมาแก่

โดย นิกร จำนง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนทางฟากฝั่งรัฐบาล เห็นว่า บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะเป็นคนละเบอร์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในขณะที่ ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล เห็นว่า บัตรเลือกตั้ง 2 ใบควรเป็นแบบเบอร์เดียว เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน

ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคก้าวไกล

ติดตามได้ในรายการสุดกับหมาแก่ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ดำเนินรายการ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.30 น. ทาง Facebook : SpringNews , YouTube : Spring เเละ Nation TV 22

นิกร จำนง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด