svasdssvasds

ด่วน! กกต.เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - พัทยา 22 พ.ค.65 สมัคร 31 มี.ค.- 4 เม.ย.

ด่วน! กกต.เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - พัทยา 22 พ.ค.65 สมัคร 31 มี.ค.- 4 เม.ย.

กกต.เคาะแล้ว วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - พัทยา 22 พ.ค.65 โดยประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง 25 มี.ค. นี้ เปิดรับสมัคร 31 มี.ค.- 4 เม.ย.

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ตามที่สำนักงานกกต.เสนอหลังได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่า

 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

 ทั้งนี้ กกต.เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 เป็นวันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เป็นวันเลือกตั้งวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.2565 เป็นวันรับสมัคร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• อัปเดต “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ใครบ้างที่ประกาศตัวแล้ว ?

• นิด้าโพล อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติยืนหนึ่ง อัศวินขึ้นที่สอง

• นิด้าโพล เผย คนกรุงอยากให้ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. สุชัชวีร์ ร่วงอยู่อันดับ 5

 หลังจากนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเป็นผู้ออกประกาศวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.เห็นชอบ

กกต.เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - พัทยา 22 พ.ค.65

 สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตละ 1 คน รวม 50 เขต 

 ส่วนเมืองพัทยาจะเลือกนายก 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขตละ 6 คน จาก 4 เขต รวม 24 คน 

related