svasdssvasds

โควิดวันนี้ 4 เม.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 24,892 ราย เสียชีวิต 97 ราย

โควิดวันนี้ 4 เม.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 24,892 ราย เสียชีวิต 97 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (4 เม.ย. 65) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,892 ราย ติดเชื้อสะสม 3,736,487 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 97  ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 25,512 ราย และผลตรวจจาก ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 15,972 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 4 เม.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,892 ราย

• ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 46 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 3,736,487 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 97 ราย

• เสียชีวิตสะสม 25,512 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 27,254 ราย

• กำลังรักษา 256,667 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,858 ราย

• ใส่ท่อช่วยหายใจ 769 ราย

• ฉีดวัคซีน 19,643 ราย

• ฉีดวัคซีนสะสม 129,783,417 ราย

• ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 15,972 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 1,532,887 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 30.47%

โควิดวันนี้ 4 เม.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 24,892 ราย เสียชีวิต 97 ราย

related