svasdssvasds

ปปง. เตือน! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทำเอกสารปลอม หลอกโอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน

ปปง. เตือน! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทำเอกสารปลอม หลอกโอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนัก ล่าสุดปลอมเป็น ปปง. ทำเอกสารปลอมหลอกให้โอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน หน่วยงานโร่เตือนประชาชน อย่าโอนเงิน-หลงเชื่อ พร้อมบอก หากเจอให้โทรเช็กสายด่วน 1710

ปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระบาดหนัก โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะใช้โทรศัพท์ติดต่อไปที่ผู้เสียหายและอ้างว่า ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความต่าง ๆ

ล่าสุดมีอุบายใหม่อ้างว่า ผู้เสียหายไปมีส่วนกับคดีฟอกเงิน ต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบ โดยได้จัดทำเอกสารปลอมอ้างว่าเป็นเอกสารที่ออกจากสำนักงาน ปปง. เช่น ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการหลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ เพื่อเป็นการรับประกันตัวเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดี

ซึ่งบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ในการรับโอนเงินดังกล่าว มักจะเป็นบัญชีม้าหรือบัญชีที่ได้มาจากการซื้อ - ขายบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และมิจฉาชีพ มักใช้โทรศัพท์กับแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้เสียหาย

เอกสารปลอมที่แก๊งคอลเซ็นเตอรืทำขึ้นเพื่อหลอกประชาชน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ออกมาเตือนว่า พฤติการณ์ดังกล่าว เป็นการกระทำของมิจฉาชีพในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงให้โอนเงิน

สำนักงาน ปปง. ไม่เคยมี การออกเอกสารในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด เราอาจถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินและเสียเงินฟรี!

ดังนั้น หากผู้ใดได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้ โปรดตั้งสติ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าโอนเงิน และรีบวางสาย ก่อนตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ทางสายด่วน ปปง. 1710

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. เตือนเพิ่มเติมว่า ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและยินยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร หากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี

สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

related