svasdssvasds

โควิดกัมพูชา ยกเลิกคำสั่งบังคับใส่หน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้ง

โควิดกัมพูชา ยกเลิกคำสั่งบังคับใส่หน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้ง

โควิดกัมพูชา มีสัญญาณที่ดี เมื่อ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศยกเลิกคำสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เปิดโล่งทั่วประเทศแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ทันที หลังจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว

โลกมันหมุนไปทิศทางทางแบบนี้! โควิดกัมพูชา มีสัญญาณที่ดี เมื่อ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศยกเลิกคำสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เปิดโล่งทั่วประเทศแล้ว  โดยมีผลบังคับใช้ทันที หลังจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว

เวลานี้ โควิดกัมพูชา มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงมากๆแล้ว  โดยปัจจุบันประชากรกัมพูชา กว่า 93% ของประชากรทั้งหมด 16 ล้านคน ได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส 88.5% แล้ว และได้ฉีดวัคซีนครบโดส 51.7% แล้ว ได้ฉีดวัคซีนโดสกระตุ้น และ 9% ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว  โดยกัมพูชาใช้วัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากจีนเป็นส่วนใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ให้ความเห็นว่า ประชาชนกัมพูชามีสิทธิ์ตัดสินใจได้เองว่าจะสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กลางแจ้งหรือไม่  

อย่างไรก็ตาม โควิดกัมพูชา ในส่วนพื้นที่ปิดในร่มที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ห้องประชุมและโรงภาพยนตร์ จะยังบังคับสวมหน้ากากอนามัยต่อไป โดย สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา หวังว่าการยกเลิกนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของชาวกัมพูชา ซึ่งต้องใช้เงินราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 100 ล้านบาท) ต่อเดือนในการซื้อหน้ากากอนามัยในการป้องกันโควิด-19 

 

สำหรับ โควิดกัมพูชา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 136,235 ราย  มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 3,056 ราย อย่างไรก็ตาม มียอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวัน ต่ำมากๆ โดยวันที่ 26 เมษายน มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ขณะที่วันที่ 27 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5 รายเท่านั้น 
.
กัมพูชา กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง และเปิดพรมแดนต้อนรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021  ส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชาปี 2021 ฟื้นตัวด้วยอัตราการเติบโตเชิงบวกราวร้อยละ 3 หลังรับผลกระทบหนักหน่วงจากโรคโควิด-19 เมื่อปี 2020 
โควิดกัมพูชา ยกเลิกคำสั่งบังคับใส่หน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้ง  Credit ภาพจาก Xinhuathai
 

related