svasdssvasds

นิด้าโพล เผย ชัชชาติ คะแนนยังพุ่งกระฉูด 44.58 % ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล เผย ชัชชาติ คะแนนยังพุ่งกระฉูด 44.58 % ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คะแนนยังนำเป็นอันดับ 1 ในการสำรวจสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 2 ส่วนอันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร แต่คะแนนลดลงเหลือ 11.42 % จากการสำรวจครั้งก่อน 26.58 %

ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คะแนนของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในการสำรวจของนิด้าโพล ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสำรวจก่อน กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง และหลังจาก กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว

โดยล่าสุดวันที่ 1 พ.ค. 65 นิด้าโพลได้เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นชาว กทม. เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29เมษายน 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง

อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97 โดยมีผลสำรวจดังนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผูั้ว่าฯ กทม.

ผลสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนหน้านี้

บุคคลที่ประชาชน จะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 44.58 %

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 11.42 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 11.27 %

อันดับ 4 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 8.99 %

อันดับ 5 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (อิสระ) 6.93 %

อันดับ 6 ไม่ลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote No) 5.75 %

อันนดับ 7 สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) 3.17 %

อันดับ 8 น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) 2.51 %

อันดับ 9 รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) 2.28 %

อันดับ 10 จะไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง 2.14 %

นิด้าโพล : สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 2

คำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 ท่านมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ในกรุงเทพฯ อย่างไร 23.34 %

อันดับ 2 นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริงหรือไม่ 14.09 %

อันดับ 3 ท่านมีวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างไร 13.33 %

อันดับ 4 คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร 9.09 %

อันดับ 5 ท่านมีแนวทางแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพฯ อย่างไร 8.94 %

นิด้าโพล : สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 2

นิด้าโพล : สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 2

ที่มา นิด้าโพล : สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 รอบที่ 2

related