svasdssvasds

ชาวต่างชาติเข้าญี่ปุ่นลดลง 95% เทียบเมษาฯ 2022 กับ เมษาฯ 2019

ชาวต่างชาติเข้าญี่ปุ่นลดลง 95% เทียบเมษาฯ 2022 กับ เมษาฯ 2019

องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น รายงาน ชาวต่างชาติเข้าประเทศลดลง 95% เมื่อเทียบเดือนเมษาฯ ปี 2022 กับ เมษาฯ 2019

องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization) รายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในเดือนเมษายน อยู่ที่ 139,500 คน ลดลงกว่า 95.2% เมื่อเทียบกับ เม.ย. 2019 ก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด ขณะที่ญี่ปุ่นจะเดินหน้ายอมรับทัวร์ขนาดเล็กในสัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุด

ตัวเลขนี้ยังห่างไกลก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดมาก แต่ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าจากปี 2021 และมีชาวต่างชาติเกิน 100,000 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ มี.ค. 2020 ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายการควบคุมชายแดนในระยะต่าง ๆ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเพิ่มจำนวนจำกัดรายวันในการรับชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็น 10,000 คนตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนปีนี้ ส่งผลให้มีนักธุรกิจ นักศึกษาต่างชาติ และผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเพิ่มขึ้น โดยที่คาดว่าการท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวหลังจากที่เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิ.ย. นี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Tourism Agency) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ขนาดเล็ก จำนวนไม่เกิน 50 คนจาก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย และสิงคโปร์ จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงทดลองงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

หลังจากทัวร์ดังกล่าวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว ญี่ปุ่นมีแผนที่จะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนอย่างเร็วที่สุด โดยรัฐบาลกำหนดให้อนุญาตให้คนเข้าญี่ปุ่น 20,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นสองเท่าของขีดจำกัดรายวันในปัจจุบัน

ในเดือนเมษายน จำนวนชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมากที่สุด มาจากเวียดนาม จำนวน 29,800 คน รองลงมาคือจีน 22,400 คน อินโดนีเซีย 11,700 คน และฟิลิปปินส์ 8,500 คน

ญี่ปุ่นได้สั่งห้ามการเข้ามาของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพในปลายเดือนพฤศจิกายนเพื่อตอบสนองต่อการเกิดขึ้นของโควิดโอไมครอน (โอไมครอน) ที่แพร่เชื้อได้สูง นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกห้ามตั้งแต่ระยะแรกของการระบาดใหญ่ในปี 2020

จำนวนพลเมืองญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจากปีก่อนหน้า ที่ 129,200 คน แต่ลดลง 92.2% จาก เม.ย. 2019

related