svasdssvasds

ยาพร้อม แอปฯ ดูแลสุขภาพ ช่วยพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาและคำปรึกษาได้รวดเร็ว

ยาพร้อม แอปฯ ดูแลสุขภาพ ช่วยพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาและคำปรึกษาได้รวดเร็ว

ธนาคารกรุงไทย ร่วมมือกับ บริษัท ยาพร้อม จำกัด เปิดตัวแอปฯ “ยาพร้อม” แพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านขายยาทั่วประเทศ ให้บริการดูแลสุขภาพครบวงจร เชื่อมโยงผู้ป่วย เภสัชกร และร้านขายยาเข้าด้วยกัน และยังเป็นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและคำปรึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล

บริการในแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้บริการแบบ Real time ระหว่างร้านขายยากับคนไข้ แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ เน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ด้วยระบบ AI ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาเภสัชกรทาง Chat / Voice / Video รวมถึงการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา การวิเคราะห์อาการเบื้องต้น (Yaphrom Primacy Care) ระบบปรึกษาและสั่งยาแทนสำหรับคนในครอบครัว ระบบการขนส่งยาที่รักษาคุณภาพยาได้มาตรฐาน ระบบ B2B สำหรับซื้อยาจากโรงงานผู้ผลิต และระบบ POS (Point of sale) สำหรับร้านขายยา ที่สำคัญ ระบบยาพร้อมสามารถ Integrate ร่วมกับ platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า และผู้ประกอบการ โดยปัจจุบัน “ยาพร้อม” พัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย ร้านขายยากว่า 4,000 ร้าน บริษัทผู้ผลิตยา บริษัทเวชภัณฑ์ เวชสำอางค์ รวมถึงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสูงสุด ทั้งในด้านสาธารณสุขและการต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

นางสาวสิริน ฉัตรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยาพร้อม จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยดูแลรักษาสุขภาพให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ที่สำคัญ ลดการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” Platform สำหรับร้านขายยาและองค์กรพันธมิตรที่ร่วมดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น สามารถสั่งซื้อและรับยารักษาโรค รวมถึงการได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากเภสัชกรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ด้านนายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า กรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ และเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความร่วมมือในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) โดยต่อยอดระบบนิเวศน์ Health and Wellness Ecosystem เพื่อขยายบริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารได้ร่วมพัฒนาระบบรับชำระเงิน เชื่อมบริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วย Krungthai Digital Platform เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับร้านขายยา โดยผู้ชำระและร้านขายยาสามารถทราบผลของการชำระได้ทันที พร้อมบริการ Direct Debit เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการระบบจากร้านขายยาที่เป็นสมาชิก