svasdssvasds

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ผ่านวาระแรก 278 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ผ่านวาระแรก 278 เสียง

สภามีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ด้วยคะแนนเสียง 278 พร้อมตั้งกรรมาธิการ 72 คนพิจารณา “นายกฯ” ขอบคุณ พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับประชาชน รองรับการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ซึ่งภายหลังจากที่ ส.ส.อภิปรายครบทุกคนแล้ว ได้มีการลงมติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 278 เสียง ไม่เห็นด้วย 194 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา จำนวน 72 คน โดยมีสัดส่วนจากคณะรัญมนตรี 18 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคพลังประชารัฐ 11 คน พรรคภูมิใจไทย 7 คน พรรคประชาธิปัตย์ 6 คน พรรคก้าวไกล 6 คน พรรคเศรษฐกิจไทย 2 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 1 คน และกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ผ่านวาระแรก 278 เสียง  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณประธานและสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จะอยู่ภายใต้วงเงินจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

โดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเติบโต

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ผ่านวาระแรก 278 เสียง

ทั้งนี้ต้องขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนำข้อเสนอแนะของสมาชิกไปใช้ประกอบรายละเอียดของพระราชบัญญัติให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

related