svasdssvasds

ส.ว.วันชัย โพสต์ชื่นชมชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ยกให้เป็นความหวังใหม่ของคนไทย

ส.ว.วันชัย โพสต์ชื่นชมชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ยกให้เป็นความหวังใหม่ของคนไทย

ส.ว. วันชัย สอนศิริ โพสต์ข้อความชื่นชมชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เพิ่งเริ่มงานก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง เป็นคลื่นลูกใหม่ทางการเมือง และเป็นความหวังใหม่ของคนไทย

วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความชื่นชมผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คลื่นลูกใหม่ทางการเมือง” โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ถึงจุดที่คนไทยเบื่อความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในชาติ เบื่อเหลืองแดง เบื่อสามกีบ เบื่อสลิ่ม เบื่อคนรุ่นใหม่รุ่นเก่า เขาจึงแสดงออกโดยเลือกชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เชื่อว่าจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นกลางๆ ไม่ซ้ายไม่ขวา เชื่อมต่อได้ทุกรุ่นทุกสี มีความทันสมัย ไม่เจ้าขุนมูลนาย ไม่พิธีรีตองเกินความจำเป็นและไม่ติดกับระบบราชการมากเกินไป เป็นผู้บริหารที่เป็นของคนทุกๆ คน

“แค่ทำงานไม่ถึง 2 สัปดาห์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติของการจัดการกรุงเทพมหานคร เป็นความหวัง ตอบความหิวกระหายของคนไทยที่อยากได้นักการเมืองเช่นนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เชื่อว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่ ลดความขัดแย้งในสังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ก้าวข้ามปัญหาทั้งปวงที่ทับถมอยู่ในประเทศนี้ถึง 20 ปี เป็นคลื่นลูกใหม่และพายุทางการเมืองที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง

“พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่ากทม. 2 สมัยในอดีต จากป้ายฝาเข่ง ใส่เสื้อม่อฮ่อม รองเท้าแตะ ถีบจักรยานหาเสียง กลายเป็นจำลองฟีเวอร์ พัฒนาไปสู่การเมืองยุคใหม่ในขณะนั้นเป็นพรรคพลังธรรม มีส.ส.ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อยู่ในระดับพรรคการเมืองขนาดกลาง สร้างคนสร้างบทบาททางการเมือง สร้างความหวังให้กับคนไทยได้ในระดับหนึ่ง

“ยังมีนักการเมืองจากพลังธรรมที่โลดแล่นอยู่ในเวทีขณะนี้รวมทั้งทักษิณ ชินวัตร  พายุลูกใหม่ทางการเมืองอย่างชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็คงจะพัฒนาไปเช่นนั้น เป็นพายุและคลื่นทางการเมืองที่สาดซัดไปทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในอนาคตทางการเมืองต่อไป

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทั้งความรู้ความสามารถ ความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเท คนร่วมสมัยที่มาไกลกว่ายุคจำลอง ศรีเมือง อยู่กับการเมืองและเห็นการเมืองที่จมปลักอยู่กับความขัดแย้งมากว่า 20 ปี คงนำบทเรียน ประสบการณ์จากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและเผด็จการมาเขย่าให้ถูกที่ถูกทาง เหมาะกับสังคมไทย คงจะเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ถูกยุคสมัยที่ถูกใจคนไทยทั้งประเทศ

“เลิกกันเสียทีระบบเจ้าขุนมูลนายทางการเมือง คนมีเงินมีอำนาจทางการเมือง คนโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นหาประโยชน์ทางการเมือง พวกใช้อำนาจบาตรใหญ่ทางการเมืองและการปฏิวัติรัฐประหารทางการเมืองควรจะหมดไปเสียที

“หวังว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คงเริ่มปฐมบททางการเมืองตั้งแต่บัดนี้ที่กรุงเทพฯ และกระจายไปทั่วประเทศให้จงได้... ชัชชาติ สิทธิพันธ์ คุณคือความหวังของคนไทย...”

ที่มา FB : ทนายวันชัย สอนศิริ

related