svasdssvasds

โควิดวันนี้ 15 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,263 ราย เสียชีวิต 18 ราย

โควิดวันนี้ 15 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,263 ราย เสียชีวิต 18 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (15 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,263 ราย ติดเชื้อสะสม 4,490,760 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 18 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,386 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 15 มิ.ย. 65

.

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,263 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,490,760 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,386 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,109 ราย

• กำลังรักษา 21,581 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 644 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 322 ราย

• ฉีดวัคซีน 37,363 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 137,896,894 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 4,236 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,188,411 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.13%

related