svasdssvasds

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 วันที่ "เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี"

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 วันที่ "เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี"

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 คืออะไร? วันที่ "เวลากลางวันยาวที่สุด และกลางคืนสั้นที่สุดของปี" ถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีให้ได้ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของธรรมชาติ

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 วันที่ \"เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี\"

ข้อมูลจากเว็บ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อธิบายเกี่ยวกับ วันครีษมายัน อ่านว่า ครีด-สะ-มา-ยัน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ : 

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 วันที่ \"เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี\"

โดยธรรมชาติแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆ และจะหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน จากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนลงมาทางใต้

 

 

 

วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 วันที่ \"เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี\"

ส่งผลให้ วันครีษมายัน 21 มิ.ย. 2565 เวลากลางวันจะยาวที่สุด และกลางคืนสั้นที่สุด สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

 

 

Cr. ภาพและเนื้อหาจาก narit.or.th

related