svasdssvasds

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่รื้อสายสื่อสาร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี แล้วเสร็จ เป็นระยะทางรวมทั้งหมด 8.3 กิโลเมตร ใน 7 เส้นทาง คือ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยอนุมานราชธน ถนนสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร) ถนนสาทร ถนนนางลิ้นจี่ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย

ทั้งนี้ การรื้อสายสื่อสารในเส้นทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นการดำเนินงานภายหลังจากการก่อสร้างท่อและร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมถึงการประสานงานผู้ประกอบการให้นำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายสื่อสารด้วยเช่นกัน และในปัจจุบันได้เปลี่ยนระบบกระแสไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเหลือเพียงการรื้อถอนเสาและสายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย ความคืบหน้าการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินจนถึงปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินแล้วรวมทั้งสิ้น 215.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยล่าสุดมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และสว่างอารมณ์ เป็นต้น

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี รื้อสายไฟเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย ขณะเดียวกัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 153.6 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก และแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ร่วมกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน