svasdssvasds

โควิดวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิต 15 ราย

โควิดวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,735 ราย เสียชีวิต 15 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (27 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,735 ราย ติดเชื้อสะสม 4,515,890 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 15 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,607 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 27 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,735 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,515,890 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,607 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,138 ราย

• กำลังรักษา 22,895 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 610 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 286 ราย

• ฉีดวัคซีน  15,144 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,663,637 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,425 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,224,763 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.84%

related