svasdssvasds

โควิดวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิต 13 ราย

โควิดวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิต 13 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (28 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย ติดเชื้อสะสม 4,517,651 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 13 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,620 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 28 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  1,761 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,517,651 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,620 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,185 ราย

• กำลังรักษา 22,458 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 638 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 290 ราย

• ฉีดวัคซีน  43,506 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,729,544 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 2,151 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,226,914 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.90%

related