svasdssvasds

โควิดวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,695 ราย เสียชีวิต 14 ราย

โควิดวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,695 ราย เสียชีวิต 14 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (30 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,695 ราย ติดเชื้อสะสม 4,522,915 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 14 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,648 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 30 มิ.ย. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่  2,695 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,522,915 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,648 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,779 ราย

• กำลังรักษา 23,931 ราย            

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 684 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 290 ราย

• ฉีดวัคซีน  51,110 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,846,390 ราย

•ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 4,034 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,235,374 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.65%

 

related