svasdssvasds

โควิดวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,569 ราย เสียชีวิต 14 ราย

โควิดวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,569 ราย เสียชีวิต 14 ราย

สถานการณ์ โควิดวันนี้ (29 มิ.ย. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,569 ราย ติดเชื้อสะสม 4,520,220 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มลดลงเหลือ 14 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,634 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 29 มิ.ย. 65

.

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,569 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,520,220 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย

• เสียชีวิตสะสม 30,634 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 1,984 ราย

• กำลังรักษา 23,029 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 665 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 300 ราย

• ฉีดวัคซีน 43,446 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 138,784,551 ราย

• ATK  / เข้าข่ายติดเชื้อ 5,090 ราย

• สะสม ATK / เข้าข่ายติดเชื้อ 2,232,004 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 10.82%

related