svasdssvasds

นานาประเทศระดมทุนช่วยยูเครน 6 หมื่นล้านบาท

นานาประเทศระดมทุนช่วยยูเครน 6 หมื่นล้านบาท

นานาประเทศระดมทุนช่วยยูเครนกว่า 6 หมื่นล้านบาท จากที่วางเป้าเงินทุนช่วยเหลือไว้กว่า 7 แสนล้านบาทภายในสิ้นปี 2022

เดนิส ชมีคัล (Denys Shmyhal) นายกรัฐมนตรียูเครน เผยว่า ประเทศจะได้รับเงินจากต่างชาติที่บริจาคเข้ามาช่วยเหลือกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ (6.09 หมื่นล้านบาท) โดยระบุว่า เงินดังกล่าวจะถูกส่งผ่านกองทุนที่อยู่ในความดูแลของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) , สมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) และหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. Agency for International Development: USAID)

เงินบริจาคจะถูกนำมาใช้จ่ายในงบประมาณของยูเครน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ภายใต้โครงการรับประกันทางการแพทย์

เมื่อเดือนที่แล้ว เซอร์ไฮ มาร์เชนโก (Serhiy Marchenko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยูเครน กล่าวว่า ยูเครนวางแผนระดมเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ จำนวน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ (7.17 แสนล้านบาท) ภายในสิ้นปีนี้ จากกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตก

related