svasdssvasds

โควิดวันนี้ 24 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย เสียชีวิต 30 ราย

โควิดวันนี้ 24 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย เสียชีวิต 30 ราย

สถานการณ์ #โควิดวันนี้ (24 ก.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย ติดเชื้อสะสม 4,575,853 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 30 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,157 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 24 ก.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,575,853 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,157 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,358 ราย

• กำลังรักษา 24,702 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 874 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 409 ราย

• ฉีดวัคซีน 46,522 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,3274,878 ราย

• ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) 10-16 ก.ค. 65 143,827 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9.01%

related