svasdssvasds

โควิดวันนี้ 25 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,740 ราย เสียชีวิต 32 ราย

โควิดวันนี้ 25 ก.ค. 65 ยอดติดเชื้อรายใหม่ 1,740 ราย เสียชีวิต 32 ราย

สถานการณ์ #โควิดวันนี้ (25 ก.ค. 65) โดยรวมดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,740 ราย ติดเชื้อสะสม 4,577,593 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 32 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,189 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ล่าสุด วันที่ 25 ก.ค. 65

• ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,740 ราย

• ติดเชื้อสะสมทะลุ 4,577,593 ราย

• เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

• เสียชีวิตสะสม 31,189 ราย

• หายป่วยเพิ่ม 2,425 ราย

• กำลังรักษา 23,985 ราย

• ผู้ป่วยปอดอักเสบ 890 ราย

• ใส่ท่อชวยหายใจ 425 ราย

• ฉีดวัคซีน 46,522 ราย

• ฉีดวัคซีน รวม 140,408,857 ราย

• ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) 17-23 ก.ค. 65 204,615 ราย

• ตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9.02%

related