svasdssvasds

"อนุทิน" รับเป็นเพื่อน"ทอม เครือโสภณ" ถ้าผิดก็ต้องเป็นตามกฎหมาย

"อนุทิน" รับเป็นเพื่อน"ทอม เครือโสภณ" ถ้าผิดก็ต้องเป็นตามกฎหมาย

อนุทิน ยอมรับเป็นเพื่อน ทอม เครือโสภณ แต่ถ้าเพื่อนผิดก็ต้องเป็นตามกฎหมาย และไม่ใช่เด็กปั้นพรรคภูมิใจไทย เป็นแค่วิทยากรที่เชิญมาเท่านั้น ส่วนกรณีที่ สธ.ส่งหนังสือถึง สตช. ก็เป็นไปตามข้อกฎหมาย เพราะไม่เคยอนุญาติให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ

วันที่ 27 ก.ค. 2565 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีที่ นาย ทอม เครือโสภณ ที่มีการนำเข้าช่อ ดอก กัญชาจากต่างประเทศ แล้วถูกยึดของกลาง แล้วอ้างว่าเป็น เพื่อน นายอนุทิน และเป็นเด็กปั้นของพรรคภูมิใจไทย ว่า ทอม เป็นเพื่อนผม แต่ผมก็มีเพื่อนทุกวงการ เพื่อนทุกคนต้องรับผิดชอบตนเอง ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องจัดการปัญหานั้นเอง  ส่วนเรื่องที่อ้างว่า เป็นเด็กปั้นพรรคภูมิใจไทย เป็นความจริง นายทอม เคยเป็นวิทยากร และเชื่อว่าเค้าคงศึกษาเรื่องการใช้กัญชามา

ส่วนประเด็นมีการระบุว่า มีการตั้งKPI ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งการใช้กัญชากับผู้ป่วย ยืนยันไม่เป็นความจริง ต่อให้สั่ง ก็ไม่มีแพทย์คนไหนทำ เพราะแพทย์ต้องมีการวินิจฉัยโรคให้ผู้ป่วยก่อนสั่งจ่ายยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับกรณีหนังสือที่ส่งถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาติศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า คือ 1. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ควบคุม (กัญชา พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542  ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา

2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา

3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา

4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า  

เรื่องนี้ นายอนุทินระบุว่า หนังสือที่ออกมาเป็นการควบคุมการใช้ ช่อดอกกัญชา ที่จะนำไปแปรูป การใช้กัญชาไปทำอย่างอื่น ต้องมีการขออนุญาติ ตามข้อกฎหมาย เช่น นำกัญชาไปทำบุหรี่มวนก็จะต้องมีข้อกฎหมายกรมสรรพสามมิตร ซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญาติให้ใช้เพื่อสันทนาการหรือการกระทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อทำการแปรรูปต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อน จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

related