svasdssvasds

แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง 2566 กกต.ตั้งรางวัลจับโกงสูงสุด 1 ล้านบาท

แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง 2566  กกต.ตั้งรางวัลจับโกงสูงสุด 1 ล้านบาท

กกต. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะถึงนี้ โดยตั้งรางวัลจับโกงสูงสุด 1 ล้านบาท หากพบเป็นข้อมูลที่สำคัญ แจ้งได้เลย หลากหลายช่องทาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริต เลือกตั้ง 2566 หรือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในหลายช่องทางโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ สามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ด้วยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด โดยการดาวน์โหลด ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8858

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

4. บริการสายด่วน กกต. 1444

โอกาสจับเงินล้านมาถึงแล้ว! กกต. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.  ในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะถึงนี้ โดยตั้งรางวัลจับโกงสูงสุด 1 ล้านบาท  หากพบเป็นข้อมูลที่สำคัญ แจ้งได้เลย

สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ไต่สวนคดี 

โดยมีเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

related