svasdssvasds

ส่องนโยบายการศึกษา เลือกตั้ง 2566 พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับเด็กแค่ไหน

ส่องนโยบายการศึกษา เลือกตั้ง 2566  พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับเด็กแค่ไหน

นโยบายเด่น ด้านการศึกษา ในการเลือกตั้ง 2566 จากพรรคการเมือง 9 พรรค ได้แก่ ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนากล้า ไทยสร้างไทย ชาติไทยพัฒนา และ พลังประชารัฐ มีอะไรบ้าง มาดูกัน

SPRiNG ทีมข่าวการเมือง เฉพาะกิจ ได้ รวบรวมนโยบายเด่น ด้านการศึกษาในการเลือกตั้ง 2566  จากพรรคการเมือง 9 พรรค ได้แก่ ภูมิใจไทย รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนากล้า ไทยสร้างไทย ชาติไทยพัฒนา และ พลังประชารัฐ 

ทั้งนี้ ข้อมูล นโยบายการศึกษา รวมถึงนโยบายด้านอื่น ที่รวบรวมไว้ก็เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2566 และเป็นข้อมูลที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ "ทวงคำสัญญา" จากพรรคการเมือง ในวันที่พวกเขาได้บริหารประเทศ

มาดูกันว่า หากแต่ละพรรค ให้ คำมั่น ในนโยบายเรื่องการศึกษาอย่างไรกันบ้าง 

เพื่อไทยนโยบายการศึกษา 

โรงเรียนสองภาษาทุกท้องถิ่น
โครงการ 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต
โครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เพิ่มงบอาหารกลางวัน 20% มีรถรับส่ง
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องนโยบาย การศึกษา เลือกตั้ง 2566  พรรคการเมืองให้ความสำคัญกับเด็กแค่ไหน

ก้าวไกล นโยบายการศึกษา
คืนครูให้ห้องเรียน งดงานเอกสาร
เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม ไม่บังคับใส่ชุดนักเรียน
เรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน ลดการบ้าน ลดการสอบ
คืนครูให้ห้องเรียน ลดงานเอกสาร
คูปองเปิดโลกสูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

พลังประชารัฐ นโยบายการศึกษา 

เรียนฟรีถึงปริญญาตรี
จัดสรรโครงการอาหารกลางวันฟรี
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของสังคม
การเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้เรียนฟรี เพื่อเพิ่มทางเลือกของการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน

ภูมิใจไทย นโยบายการศึกษา 
ลดภาระผู้กู้ กยศ. ต้องปลอดดอกเบี้ย และห้ามฟ้องร้องผู้กู้ 

ประชาธิปัตย์ นโยบายการศึกษา 
ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน
เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ
อินเทอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน

รวมไทยสร้างชาติ นโยบายการศึกษา 
ให้ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน 
มีสถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก 

ไทยสร้างไทย นโยบายการศึกษา 
เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ไม่เป็นหนี้ กยศ.
ปรับลดเพดาน 18 ปีจบปริญญาตรี เพื่อเข้าสู่วัยทำงานได้เร็วขึ้น

ชาติพัฒนากล้า นโยบายการศึกษา 
สร้างเด็กไทย 3 ภาษา ไทย-ต่างประเทศ-Coding 

ชาติไทยพัฒนา นโยบายการศึกษา 
เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้นักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ออกมามีงาน มีรายได้

related